Phú Nhuận: Chương trình "Tháng ba Biên giới" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&quot;Th&aacute;ng ba Bi&ecirc;n giới&quot; l&agrave; một chương tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa to lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực&nbsp;kỷ niệm 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ng&agrave;y Bi&ecirc;n ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (03/3/1989 - 03/3/2019), 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32128/tbbg.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh năm nay được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 29/3/2019 tại x&atilde; bi&ecirc;n giới T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh với sự tham gia của 60 đại biểu l&agrave; l&atilde;nh đạo quận v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; đến d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.</p> <p style="text-align:justify">Cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng qu&agrave;, học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế v&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm kh&aacute;c đến cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh. Đến thăm hỏi, tặng qu&agrave; v&agrave; giao lưu tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n B&igrave;nh. Tham quan Vườn quốc gia L&ograve; G&ograve; - Xa M&aacute;t, cột mốc chủ quyền bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia.</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị, tầm quan trọng của Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ bi&ecirc;n giới.</p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;