Phú Nhuận: Chương trình "Tháng ba Biên giới" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&quot;Th&aacute;ng ba Bi&ecirc;n giới&quot; l&agrave; một chương tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa to lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ Quận Ph&uacute; Nhuận phối hợp tổ chức.</strong></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực&nbsp;kỷ niệm 60 năm Ng&agrave;y truyền thống Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ng&agrave;y Bi&ecirc;n ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (03/3/1989 - 03/3/2019), 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32128/tbbg.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh năm nay được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 29/3/2019 tại x&atilde; bi&ecirc;n giới T&acirc;n B&igrave;nh, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh với sự tham gia của 60 đại biểu l&agrave; l&atilde;nh đạo quận v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; đến d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82.</p> <p style="text-align:justify">Cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng qu&agrave;, học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế v&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm kh&aacute;c đến cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; T&acirc;n B&igrave;nh. Đến thăm hỏi, tặng qu&agrave; v&agrave; giao lưu tại Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng T&acirc;n B&igrave;nh. Tham quan Vườn quốc gia L&ograve; G&ograve; - Xa M&aacute;t, cột mốc chủ quyền bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia.</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị, tầm quan trọng của Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ bi&ecirc;n giới.</p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;