Quận 7 - Nhà Bè: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tối 27/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave;, Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Lễ &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n&rdquo; c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ nh&acirc;n kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2019)</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/ff72592f74569108c847.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đồng ch&iacute; Chung B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n Vận Quận ủy Quận 7, Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Phong - Chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Quận 7, Đồng ch&iacute; Trần Đức Thanh - Ph&oacute; Chủ tịc</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h Hội cựu chiến binh Quận 7 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Quận Đo&agrave;n 7, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh ni&ecirc;n xung phong, c&acirc;u lạc bộ truyền thống kh&aacute;ng chiến v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 7, Nh&agrave; B&egrave; tham gia chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng liệt sỹ những ngọn nến, n&eacute;n nhang b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, tri &acirc;n s&acirc;u sắc với những c&ocirc;ng lao to lớn m&agrave; thế hệ cha anh đi trước đ&atilde; tạo dựng, vun đắp, đưa đất nước đi đến thắng lợi cuối c&ugrave;ng, giữ vững nền độc lập. Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng đồng loạt tiến h&agrave;nh thắp nến 811 ng&ocirc;i mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave; Quận 7 tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sỹ l&agrave; h&agrave;nh động thể hiện sự ghi nhớ c&ocirc;ng ơn của thế hệ trẻ với lớp người đi trước đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ Quận 7 - Nh&agrave; B&egrave; nguyện ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp v&agrave; thắp s&aacute;ng truyền thống anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam, tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội; tăng cường gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng,&hellip; g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/ec6bef2ec25727097e46.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32224/090111a73cded98080cf.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>HỒ LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;