Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;Chiều 6-6, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định ph&ecirc; chuẩn của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về kết quả bầu bổ sung chức vụ ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32379/trao%20qd.png" style="height:380px; width:586px" /><br /> <br /> <em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n trao quyết định cho &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan (thứ hai từ tr&aacute;i sang) v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u (thứ hai từ phải sang) - Ảnh: TỰ TRUNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở ng&agrave;nh TP.<br /> B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ủy quyền trao quyết định.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c mừng hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch. &Ocirc;ng Nh&acirc;n nhắn nhủ khi thay đổi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, hai ph&oacute; chủ tịch mới phải x&aacute;c định l&agrave; rất vất vả trong thời gian đầu để tiếp cận c&ocirc;ng việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Phải l&agrave;m sao tiếp cận thật nhanh để h&ograve;a v&agrave;o guồng m&aacute;y chung đang vận h&agrave;nh. C&aacute;c đồng ch&iacute; nhận nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ c&agrave;ng phải tăng tốc&quot; - B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trao quyết định ph&ecirc; chuẩn kết quả bầu hai ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 2.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/6/6/logo-nguyen-thien-nhan-15598194704831531658535.jpg" style="font-size:14px; height:391px; text-align:justify; width:586px" /><br /> <span style="font-size:14px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ cho hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tịch UBND TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong chia sẻ rằng UBND TP rất vui khi c&oacute; th&ecirc;m 2 ph&oacute; chủ tịch trong điều kiện thiếu nh&acirc;n sự l&atilde;nh đạo. Theo &ocirc;ng Phong, nhiệm vụ kinh tế x&atilde; hội 5 năm 2016-2020 của TP.HCM vẫn c&ograve;n những c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi phải nỗ lực nhiều mới đạt được mục ti&ecirc;u đề ra.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắn nhủ với hai t&acirc;n ph&oacute; chủ tịch, &ocirc;ng Phong n&oacute;i: &ldquo;Mong c&aacute;c đồng ch&iacute; nỗ lực, chia sẻ c&ocirc;ng việc với thường trực ủy ban. Mục ti&ecirc;u đặt ra l&agrave; thực hiện hiệu quả nhất nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như chủ đề năm 2019 l&agrave; năm đột ph&aacute; về cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Phong cho biết nhiệm vụ cụ thể của &ocirc;ng V&otilde; Văn Hoan v&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u sẽ được ph&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave;o đầu tuần sau.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/11/vo-van-hoan-1557542696020939520807.jpg" style="height:643px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">T&acirc;n Ph&oacute; Chủ tịch V&otilde; Văn Hoan&nbsp;nguy&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP V&otilde; Văn Hoan b&agrave;y tỏ sự cảm động, biết ơn khi được đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TP tin tưởng, giao nhiệm vụ. &Ocirc;ng Hoan hứa nỗ lực hết m&igrave;nh, tiếp tục học tập, nghi&ecirc;n cứu, tham mưu cho l&atilde;nh đạo TP giải quyết tốt nhất những vấn đề trọng t&acirc;m m&agrave; TP đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u chia sẻ &ocirc;ng c&oacute; 38 năm c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng an, nhiệm vụ mới được giao hết sức mới mẻ, trọng tr&aacute;ch nặng nề. &ldquo;T&ocirc;i x&aacute;c định phải vượt kh&oacute; để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhất nhiệm vụ được giao&rdquo; - &ocirc;ng Ch&acirc;u ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/11/ngo-minh-chau-15575427147452137528985.jpg" style="height:695px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;