Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối </strong><strong>0</strong><strong>7/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c</strong><strong> tổ chức đ&ecirc;m hội Trung thu &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019</strong> <strong>tại Khu đ&ocirc; thị Vạn Ph&uacute;c. Đ&ecirc;m hội diễn ra với quy m&ocirc; lớn d&agrave;nh tặng cho 2.200 em thiếu nhi, trong đ&oacute; hơn 1.000 em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến từ c&aacute;c Quận tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/0db79d42738894d6cd99.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/15e577089fc2789c21d3.jpg" style="height:293px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi với hơn 30 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi mang đậm m&agrave;u sắc văn ho&aacute; d&acirc;n gian như: &ocirc; ăn quan, n&eacute;m c&ograve;n, đi c&agrave; kheo,&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c tiết mục m&uacute;a l&acirc;n, xiếc, ảo thuật, văn nghệ, ph&aacute; cỗ, rước đ&egrave;n &ocirc;ng sao. Đồng thời, c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực c&ugrave;ng những phần qu&agrave; hấp dẫn v&agrave; &yacute; nghĩa được ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chuẩn bị chu đ&aacute;o để sẻ chia niềm vui, y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em thiếu nhi, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c b&eacute; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong dịp Tết Trung thu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/c034839c6b568c08d547.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/d541d52b3ce1dbbf82f0.jpg" style="height:356px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ebda258bcc412b1f7250.jpg" style="height:381px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9909.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9918.jpg" style="height:348px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9919.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9927.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố mong rằng mỗi em phải lu&ocirc;n chăm ngoan, học giỏi, v&acirc;ng lời &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, thầy c&ocirc;, lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ mọi người xung quanh, l&agrave;m tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, trở th&agrave;nh ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ để xứng đ&aacute;ng với những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương đặc biệt của c&aacute;c anh, chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội đ&atilde; v&agrave; đang d&agrave;nh cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ecdabb452c91cbcf9280.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/6d1f14b78363643d3d72.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0087.jpg" style="height:324px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0115.jpg" style="height:308px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0124.jpg" style="height:364px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/46514db09b7a7c24256b.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, từ ng&agrave;y 04/9 đến 14/9/2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng phối hợp với Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 500 em thiếu nhi khuyết tật, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c Trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội: Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh, Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp v&agrave; c&aacute;c em nội tr&uacute; tại Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng bảo trợ trẻ em t&agrave;n tật mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave;,...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/7820dbad0e67e939b076.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/87e82e52f9981ec64789.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/8b1de1e6342cd3728a3d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019 được tổ chức với mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi một m&ugrave;a Trung thu ấm &aacute;p, trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO &ndash; VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Agile Việt Nam
;