Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối </strong><strong>0</strong><strong>7/9, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c</strong><strong> tổ chức đ&ecirc;m hội Trung thu &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019</strong> <strong>tại Khu đ&ocirc; thị Vạn Ph&uacute;c. Đ&ecirc;m hội diễn ra với quy m&ocirc; lớn d&agrave;nh tặng cho 2.200 em thiếu nhi, trong đ&oacute; hơn 1.000 em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đến từ c&aacute;c Quận tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/0db79d42738894d6cd99.jpg" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/15e577089fc2789c21d3.jpg" style="height:293px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi với hơn 30 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi mang đậm m&agrave;u sắc văn ho&aacute; d&acirc;n gian như: &ocirc; ăn quan, n&eacute;m c&ograve;n, đi c&agrave; kheo,&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c tiết mục m&uacute;a l&acirc;n, xiếc, ảo thuật, văn nghệ, ph&aacute; cỗ, rước đ&egrave;n &ocirc;ng sao. Đồng thời, c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực c&ugrave;ng những phần qu&agrave; hấp dẫn v&agrave; &yacute; nghĩa được ban tổ chức v&agrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chuẩn bị chu đ&aacute;o để sẻ chia niềm vui, y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em thiếu nhi, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c b&eacute; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong dịp Tết Trung thu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/c034839c6b568c08d547.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/d541d52b3ce1dbbf82f0.jpg" style="height:356px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ebda258bcc412b1f7250.jpg" style="height:381px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9909.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9918.jpg" style="height:348px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9919.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_9927.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố mong rằng mỗi em phải lu&ocirc;n chăm ngoan, học giỏi, v&acirc;ng lời &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, thầy c&ocirc;, lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ mọi người xung quanh, l&agrave;m tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, trở th&agrave;nh ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ để xứng đ&aacute;ng với những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương đặc biệt của c&aacute;c anh, chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội đ&atilde; v&agrave; đang d&agrave;nh cho c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/ecdabb452c91cbcf9280.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/6d1f14b78363643d3d72.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0087.jpg" style="height:324px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0115.jpg" style="height:308px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/IMG_0124.jpg" style="height:364px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/46514db09b7a7c24256b.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, từ ng&agrave;y 04/9 đến 14/9/2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng phối hợp với Tập đo&agrave;n Bất động sản Đại Ph&uacute;c đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 500 em thiếu nhi khuyết tật, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c Trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội: Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh, Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em G&ograve; Vấp v&agrave; c&aacute;c em nội tr&uacute; tại Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng bảo trợ trẻ em t&agrave;n tật mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave;,...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/7820dbad0e67e939b076.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/87e82e52f9981ec64789.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32764/8b1de1e6342cd3728a3d.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;Vầng trăng y&ecirc;u thương&rdquo; năm 2019 được tổ chức với mong muốn mang đến cho c&aacute;c em thiếu nhi một m&ugrave;a Trung thu ấm &aacute;p, trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO &ndash; VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;