Quận Phú Nhuận: Hai đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều ng&agrave;y 09/9/2019 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi bộ Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng &ndash; Đo&agrave;n thể đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho hai&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn v&agrave; Vũ Minh Ho&agrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể, C&aacute;n bộ Khoa Thẩm mỹ nghệ thuật Nh&agrave; Thiếu nhi v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể l&agrave; 02 đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của chi đo&agrave;n, qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động phong tr&agrave;o của chi đo&agrave;n, đồng thời trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, hiến kế c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh - giải ph&aacute;p hiệu quả qua đ&oacute; đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, g&oacute;p phần v&agrave;o những th&agrave;nh t&iacute;ch chung của đơn vị trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32772/Tap the chuc mung 02 dang vien moi.jpg" style="height:282px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;c hai&nbsp;đồng ch&iacute; lu&ocirc;n tự tin, bản lĩnh, tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; cống hiến, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;