Triển lãm ảnh “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua tại&nbsp;Nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra&nbsp;Lễ kỷ niệm v&agrave; triển l&atilde;m ảnh với chủ đề &ldquo;Thắp s&aacute;ng nụ cười Việt Nam&rdquo;.Chương tr&igrave;nh do Hội Đồng Đội TP.Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; tổ chức UNICEF tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ lễ kỷ niệm 30 năm C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33025/H1%20(1).JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Lesley Miller (Ph&oacute; trưởng đại diện UNICEF Việt Nam) chia sẻ: &ldquo;C&ocirc;ng ước về Quyền trẻ em chứa đựng nhiều &yacute; tưởng s&acirc;u sắc rằng, trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; con người b&eacute; nhỏ thuộc về cha mẹ hay thuộc về người lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh của c&aacute;c em. Hơn hết, c&aacute;c em l&agrave; con người, l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với những quyền của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2019 l&agrave; năm kỷ niệm 30 năm C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Quyền Trẻ em v&agrave; nước Việt Nam l&agrave; quốc gia đầu ti&ecirc;n ở Ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; thứ hai tr&ecirc;n thế giới ph&ecirc; chuẩn c&ocirc;ng ước với nhiều kết quả nổi bật. Em Cao Thanh Hiếu (lớp 9/6 trường THCS Nguyễn Du, Q.G&ograve; Vấp) h&aacute;o hức chia sẻ: &ldquo;Trong năm vừa qua, em rất vui khi l&agrave; đại diện vinh dự được tham dự Hội nghị thượng đỉnh trẻ em thế giới lần I năm 2019 tại CHLB Đức. Trong dịp n&agrave;y, em kh&ocirc;ng chỉ kết bạn với bạn b&egrave; c&aacute;c nước như M&ocirc;ng Cổ, Trung Quốc, H&agrave;n Quốc, Đan Mạch,&hellip; m&agrave; em c&ograve;n được lắng nghe, c&acirc;u chuyện, b&agrave;i học thực tế từ trẻ em c&aacute;c nước để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33025/H2%20(2).JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em v&agrave; c&aacute;c bạn c&ograve;n được tham gia Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh; kh&oacute;a nhiếp ảnh d&agrave;nh cho trẻ em do UNICEF Việt Nam tổ chức. Những hoạt động n&agrave;y đ&atilde; tạo điều kiện gi&uacute;p trẻ em được tham gia thực hiện Quyền của m&igrave;nh. Em v&agrave; c&aacute;c bạn thiếu nhi mong muốn lu&ocirc;n c&oacute; một m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n về học tập, vui chơi để ph&aacute;t triển to&agrave;n diện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh cũng triển l&atilde;m những tấm ảnh đẹp về nụ cười trẻ em Việt Nam do ch&iacute;nh c&aacute;c em học sinh chụp.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;