Khám bệnh miễn phí cho sinh viên Lào, Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;phối hợp với Bệnh viện Quận 2 tổ chức kh&aacute;m bệnh tầm so&aacute;t miễn ph&iacute; cho sinh vi&ecirc;n hai nước bạn L&agrave;o - Campuchia đang theo học tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33040/P1320364.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ Bệnh viện Quận 2 hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh&nbsp;dự kiến&nbsp;kh&aacute;m sức khỏe cho khoảng 100 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang theo học tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c sinh vi&ecirc;n được kh&aacute;m nội tổng qu&aacute;t (nội, ngoại, RHM, TMH, da liễu, mắt, kiểm tra m&ugrave; m&agrave;u) v&agrave; cận l&acirc;m s&agrave;ng (x&eacute;t nghiệm c&ocirc;ng thức m&aacute;u, đường huyết, Bun, Creatinin, OT, PT; chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh qua si&ecirc;u &acirc;m, đo điện tim).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa nhằm ch&agrave;o mừng 66 năm Quốc kh&aacute;nh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2019) v&agrave; kỷ niệm 44 năm Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2/12/1975-2/12/2019). Đồng thời thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM đến học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia đang học tập tại TPHCM. Qua đ&oacute; n&acirc;ng cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết,&nbsp; hữu nghị giữa c&aacute;c nước trong khối ASEAN, g&oacute;p phần chia sẻ bớt những kh&oacute; khăn với sinh vi&ecirc;n hai nước bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn CHANTHABANDITH lalinda (sinh vi&ecirc;n dự bị đại học) đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Học ở đ&acirc;y xa gia đ&igrave;nh nhưng c&aacute;c bạn Việt Nam quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ rất nhiều. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh được kh&aacute;m bệnh ở Việt Nam, m&igrave;nh thấy rất &yacute; nghĩa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;