Khám bệnh miễn phí cho sinh viên Lào, Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;phối hợp với Bệnh viện Quận 2 tổ chức kh&aacute;m bệnh tầm so&aacute;t miễn ph&iacute; cho sinh vi&ecirc;n hai nước bạn L&agrave;o - Campuchia đang theo học tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33040/P1320364.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ Bệnh viện Quận 2 hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh&nbsp;dự kiến&nbsp;kh&aacute;m sức khỏe cho khoảng 100 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang theo học tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c sinh vi&ecirc;n được kh&aacute;m nội tổng qu&aacute;t (nội, ngoại, RHM, TMH, da liễu, mắt, kiểm tra m&ugrave; m&agrave;u) v&agrave; cận l&acirc;m s&agrave;ng (x&eacute;t nghiệm c&ocirc;ng thức m&aacute;u, đường huyết, Bun, Creatinin, OT, PT; chẩn đo&aacute;n h&igrave;nh ảnh qua si&ecirc;u &acirc;m, đo điện tim).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa nhằm ch&agrave;o mừng 66 năm Quốc kh&aacute;nh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2019) v&agrave; kỷ niệm 44 năm Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2/12/1975-2/12/2019). Đồng thời thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM đến học sinh L&agrave;o v&agrave; Campuchia đang học tập tại TPHCM. Qua đ&oacute; n&acirc;ng cao t&igrave;nh đo&agrave;n kết,&nbsp; hữu nghị giữa c&aacute;c nước trong khối ASEAN, g&oacute;p phần chia sẻ bớt những kh&oacute; khăn với sinh vi&ecirc;n hai nước bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn CHANTHABANDITH lalinda (sinh vi&ecirc;n dự bị đại học) đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Học ở đ&acirc;y xa gia đ&igrave;nh nhưng c&aacute;c bạn Việt Nam quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ rất nhiều. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh được kh&aacute;m bệnh ở Việt Nam, m&igrave;nh thấy rất &yacute; nghĩa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;