Phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa với chiến thắng của U22 Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Với 3 b&agrave;n thắng, U22 Việt Nam đ&atilde; chạm tay v&agrave;o tấm huy chương V&agrave;ng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Hơn 90 ph&uacute;t thi đấu, c&aacute;c cầu thủ U22 đ&atilde; mang lại cho người h&acirc;m mộ b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam những ph&uacute;t gi&acirc;y tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau.</span></strong></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575987873_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Cổ động vi&ecirc;n tin tưởng c&aacute;c cầu thủ sẽ mang về tấm huy chương V&agrave;ng cho Việt Nam</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988024_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988045_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;ng ng&agrave;n người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo d&otilde;i trận đấu</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988088_4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Rất nhiều người ngoại quốc ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988176_5.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Hồi hộp chờ đợi gi&acirc;y ph&uacute;t chiến thắng</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988226_6.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Cả gia đ&igrave;nh đưa nhau ra phố đi bộ để theo d&otilde;i v&agrave; cổ vũ cho đội tuyển nước nh&agrave;</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988272_7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>C&oacute; cả những người lớn tuổi cũng h&ograve;a v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; b&oacute;ng đ&aacute; tại phố đi bộ</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988331_8.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>&Aacute;nh mắt hy vọng về tấm huy chương V&agrave;ng</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988342_9.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988362_10.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Vỡ &ograve;a trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH&nbsp;</strong></span><span style="font-size:16px"><strong>(Theo Mực T&iacute;m)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;