Việt Nam đoạt huy chương vàng cuối cùng ở SEA Games 30, về nhì bảng tổng sắp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội tuyển b&oacute;ng n&eacute;m b&atilde;i biển đ&atilde; đ&aacute;nh bại Indonesia 2-0 s&aacute;ng 11-12, đoạt chiếc huy chương v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng ở SEA Games 30. Đ&acirc;y cũng l&agrave; huy chương v&agrave;ng thứ 98 v&agrave; đo&agrave;n Việt Nam chắc chắn xếp nh&igrave; bảng tổng sắp huy chương.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33042/vn-1576026761254180429227.jpg" style="height:307px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển b&oacute;ng n&eacute;m Việt Nam đ&atilde; đ&aacute;nh bại Indonesia 2-0 để đoạt huy chương v&agrave;ng - Ảnh: chụp m&agrave;n h&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở trận đấu cuối c&ugrave;ng, Việt Nam đ&atilde; dễ d&agrave;ng đ&aacute;nh bại Indonesia với tỉ số 2-0 (19-16, 20-10). Trước đ&oacute; Việt Nam cũng thắng Th&aacute;i Lan (2-1), Philippines (2-0), Singapore (2-0). Như vậy, Việt Nam đ&atilde; chắc chắn đoạt huy chương v&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến kết quả trận Th&aacute;i Lan với Philippines.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y sẽ l&agrave; chiếc huy chương v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng của SEA Games 30 v&agrave; đo&agrave;n thể thao Việt Nam gi&agrave;nh tổng cộng 98 huy chương v&agrave;ng, 85 huy chương bạc v&agrave; 104 huy chương đồng để chắc chắn giữ vị tr&iacute; thứ 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xếp nhất to&agrave;n đo&agrave;n l&agrave; chủ nh&agrave; Philippines với 149 huy chương v&agrave;ng, 117 huy chương bạc v&agrave; 119 huy chương đồng. Th&aacute;i Lan d&ugrave; cố gắng b&aacute;m đuổi Việt Nam nhưng lại &quot;đuối&quot; ở ng&agrave;y thi đấu cuối c&ugrave;ng đ&agrave;nh chấp nhận vị tr&iacute; số 3 với 92 huy chương v&agrave;ng, 102 huy chương bạc v&agrave; 122 huy chương đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo thống k&ecirc; của ban tổ chức, kết th&uacute;c SEA Games 30 th&igrave; k&igrave;nh ngư người Việt Nam Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n v&agrave; k&igrave;nh ngư Zheng Wen của Singapore l&agrave; 2&nbsp;VĐV xuất sắc nhất khi c&ugrave;ng gi&agrave;nh được 6&nbsp;huy chương v&agrave;ng, 2 huy chương bạc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC THẮNG (Theo Tuổi Trẻ Online)</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;