Dâng hương, dâng hoa kỉ niệm Ngày thành lập Đội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; Ph&ograve;ng Truyền thống Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đại diện Ban Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; đại diện Ban Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, c&aacute;c đồng ch&iacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Thường trực Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/%E1%BA%A2nh%2007.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc trước tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tri &acirc;n những t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave;&nbsp;Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n l&agrave; tổ chức n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, l&agrave; lực lượng dự bị của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đội lấy 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave;m mục ti&ecirc;u phấn đấu, r&egrave;n luyện cho đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 &ndash; 19/05/2020) v&agrave; 79 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941- 15/5/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỮU AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;