Trường Đại học Kinh tế - Luật giành giải nhất Bảng B Hội thi “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua,&nbsp;V&ograve;ng chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải Bảng B của&nbsp;Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần 9 năm 2020 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trải qua v&ograve;ng loại đầy kịch t&iacute;nh, ba đội tuyển xuất sắc bước v&agrave;o trận chung kết bảng B bao gồm: Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh&nbsp;và Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại trận chung kết bảng B, c&aacute;c đội lần lượt trải qua 06 phần thi: Điểm son lịch sử, M&ugrave;a thu độc lập, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, Sắt son niềm tin với Đảng, &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; C&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Trận đấu trở n&ecirc;n g&acirc;y cấn hơn bao giờ hết khi vị tr&iacute; dẫn đầu li&ecirc;n tục thay đổi qua từng c&acirc;u hỏi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Một trong những điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; phần thi &ldquo;M&ugrave;a thu độc lập&rdquo; gồm c&oacute; 5 &ocirc; chữ đại diện cho 5 nh&acirc;n vật lịch sử trong Ủy ban Khởi nghĩa to&agrave;n quốc được th&agrave;nh lập năm 1945. Đ&acirc;y l&agrave; phần thi được Ban Tổ chức x&acirc;y dựng ri&ecirc;ng để ch&agrave;o mừng&nbsp;kỷ&nbsp;niệm 75 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/08/1945 - 19/08/2020). Đặc biệt, phần thi đem đến nhiều sự hấp dẫn, kịch t&iacute;nh nhất trận chung kết ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo;. Tại phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; đưa ra những phương ph&aacute;p hay để giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống v&agrave; những lập luận chỉ ra điểm yếu trong c&acirc;u trả lời của đội bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Qua 6 phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn v&agrave; hấp dẫn, đội tuyển đến từ Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức bước đến vị tr&iacute; cao nhất bảng B của Hội thi năm nay với 282.5 điểm. Hai đội tuyển đến từ Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần lượt xếp ở vị tr&iacute; thứ 2 v&agrave; 3.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao giải khuyến kh&iacute;ch bảng B cho 3 đội tuyển: Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh&nbsp;v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33800/1.jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">T</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">rường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)"> gi&agrave;nh giải nhất bảng B tại hội thi.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Hội thi năm nay gồm hai bảng: Bảng A (C&aacute;c đội tuyển thuộc khối quận - huyện, c&aacute;c trường trung cấp) v&agrave; Bảng B (C&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Học Viện, Cao Đẳng). V&ograve;ng chung kết xếp hạng bảng A cũng đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với giải nhất chung cuộc thuộc về đội tuyển đến từ Quận Đo&agrave;n 5. Đội tuyển trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh lần lượt xếp giải nh&igrave; v&agrave; ba của Bảng A.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">THANH TR&Uacute;C</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;