Infographic Trước khi làm tốt thì hãy làm đúng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Vẫn l&agrave; c&acirc;u chuyện về chống dịch, những ng&agrave;y n&agrave;y chắc hẳn mỗi bạn trẻ Việt Nam đều cảm động trước những h&igrave;nh ảnh của những chiến binh nơi tuyến đầu, đều muốn đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh cho x&atilde; hội. Nhưng trước khi l&agrave;m những điều tốt đẹp cho cộng đồng h&atilde;y tự th&acirc;n l&agrave;m đ&uacute;ng tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh nh&eacute;! H&atilde;y c&ugrave;ng cả nước chống dịch.&nbsp;</strong></p> <p><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/1.jpg" style="height:700px; width:800px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/2.jpg" style="height:698px; width:800px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/3.jpg" style="height:698px; width:800px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/4.jpg" style="height:698px; width:800px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/5.jpg" style="height:698px; width:800px" /></strong></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34402/6.jpg" style="height:698px; width:800px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Thực hiện: BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;