Ra mắt ấn bản Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y b&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), Nh&agrave; xuất bản Trẻ lần đầu ti&ecirc;n ấn h&agrave;nh Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot;.</strong></p> <p>Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot; như một c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học được nghi&ecirc;n cứu thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian 3 th&aacute;ng. Nội dung bản đồ t&aacute;i hiện lịch sử bằng phương ph&aacute;p thị gi&aacute;c, kế thừa t&aacute;c phẩm H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c của t&aacute;c giả Trần Đức Tuấn cũng vừa được NXB Trẻ t&aacute;i bản nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;