Ra mắt ấn bản Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y b&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), Nh&agrave; xuất bản Trẻ lần đầu ti&ecirc;n ấn h&agrave;nh Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot;.</strong></p> <p>Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot; như một c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học được nghi&ecirc;n cứu thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian 3 th&aacute;ng. Nội dung bản đồ t&aacute;i hiện lịch sử bằng phương ph&aacute;p thị gi&aacute;c, kế thừa t&aacute;c phẩm H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c của t&aacute;c giả Trần Đức Tuấn cũng vừa được NXB Trẻ t&aacute;i bản nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;