Ra mắt ấn bản Bản đồ Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y b&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), Nh&agrave; xuất bản Trẻ lần đầu ti&ecirc;n ấn h&agrave;nh Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot;.</strong></p> <p>Bản đồ &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c Hồ&quot; như một c&ocirc;ng tr&igrave;nh khoa học được nghi&ecirc;n cứu thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian 3 th&aacute;ng. Nội dung bản đồ t&aacute;i hiện lịch sử bằng phương ph&aacute;p thị gi&aacute;c, kế thừa t&aacute;c phẩm H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c của t&aacute;c giả Trần Đức Tuấn cũng vừa được NXB Trẻ t&aacute;i bản nh&acirc;n dịp kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;