Thành Đoàn TPHCM thăm, động viên 2 bạn tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ tại Quận 8

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>H&ocirc;m nay, ng&agrave;y 25/9/2021, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện Quận Đo&agrave;n 8 đ&atilde; đến thăm, động vi&ecirc;n hai bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Nam (T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 8, Trưởng nh&oacute;m T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n lấy mẫu Phường 4) v&agrave; bạn Ng&ocirc; Quốc Phong (Y sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của Đo&agrave;n phường 4, Quận 8) tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8.</strong></p> <p style="text-align:justify">Tại đ&acirc;y, thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n đ&atilde; gửi lời thăm hỏi, động vi&ecirc;n tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ g&igrave;n sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đề nghị Quận Đo&agrave;n 8 tiếp tục phối hợp c&aacute;c ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Quận thực hiện việc gi&aacute;m định thương t&iacute;ch, theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe v&agrave; kịp thời hỗ trợ c&aacute;c bạn trong thời gian tới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34599/1234.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34599/12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Tin: L&Acirc;M DŨNG</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: NGỌC ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;