Đội tuyển bóng đá nữ giao lưu cùng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><em>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gặp gỡ Đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam trong chương tr&igrave;nh giao lưu mang chủ đề &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến World Cup 2023&rdquo;, tổ chức chiều 12/02 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của Huấn luyện vi&ecirc;n trưởng Mai Đức Chung, trợ l&yacute; Đo&agrave;n Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng v&agrave; 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam, trong đ&oacute; c&oacute; 09 th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc bi&ecirc;n chế TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%201.jpg" style="height:417px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Đội tuyển nữ tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu với tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chiều ng&agrave;y 12/02</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển giao lưu với tuổi trẻ Th&agrave;nh phố</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Người h&acirc;m mộ c&oacute; cơ hội nhận c&aacute;c phần thưởng c&oacute; chữ k&yacute; cầu thủ khi tham dự chương tr&igrave;nh</em></p> <p>Đến với chương tr&igrave;nh giao lưu, người h&acirc;m mộ được nghe những chia sẻ của c&aacute;c &ldquo;nữ chiến binh sao v&agrave;ng&rdquo; về h&agrave;nh tr&igrave;nh k&igrave; diệu của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ Việt Nam khi lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử gi&agrave;nh quyền g&oacute;p mặt tại V&ograve;ng chung kết World Cup nữ 2023. Kh&ocirc;ng chỉ thế, người h&acirc;m mộ c&ograve;n c&oacute; cơ hội nhận c&aacute;c phần qu&agrave; c&oacute; chữ k&yacute; của th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển khi tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi trong chương tr&igrave;nh.</p> <p>Cũng trong chương tr&igrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 09 vận động vi&ecirc;n trẻ thuộc bi&ecirc;n chế của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thư ch&uacute;c mừng cho c&aacute;c Huấn luyện vi&ecirc;n v&agrave; cầu thủ kh&aacute;c trong đội tuyển. Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh cũng trao tặng nhiều phần hiện kim v&agrave; qu&agrave; tặng đến đội tuyển.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%205.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển nhận Bằng khen, Thư cảm ơn của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phần thưởng từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp</em></p> <p>Ngo&agrave;i ra, trước khi di chuyển về Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội tuyển được đưa đ&oacute;n bằng xe bu&yacute;t 2 tầng tham quan tại c&aacute;c tuyến đường trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố.</p> <p>Chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức c&ugrave;ng B&aacute;o Tuổi Trẻ, với sự đồng h&agrave;nh của C&ocirc;ng ty Hưng Thịnh Land, Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng ty TNHH Ảnh Việt HOP ON - HOP OFF Việt Nam, Nh&agrave; thiết kế Vũ Việt H&agrave;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34882/Tuyen%20nu%207.jpg" style="height:421px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Huấn luyện vi&ecirc;n Mai Đức Chung v&agrave; c&aacute;c cầu thủ Đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; nữ quốc gia chụp h&igrave;nh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;