Hơn 1.500 tình nguyện viên tham gia giải chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái Đất 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 26/3 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n TP. HCM đ&atilde; diễn ra giải chạy bộ&nbsp;&quot;Bước ch&acirc;n xanh&quot; nằm trong chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất năm 2022 thu h&uacute;t hơn 1.500 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia. </strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự kiện nằm trong khu&ocirc;n khổ của Lễ hội Thanh ni&ecirc;n lần thứ 2, do Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố kết hợp với&nbsp;Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n đo&agrave;n Điền kinh Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thí sinh check in trước khi vào giải" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04496.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh check in trước khi v&agrave;o giải</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải chạy bộ thu h&uacute;t hơn 1.500 thanh ni&ecirc;n tham gia với sự c&oacute; mặt của c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ, nghệ sĩ trẻ của th&agrave;nh phố&nbsp;với lộ tr&igrave;nh 3,5km, xuất ph&aacute;t từ cơ quan Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, đi&nbsp;qua c&aacute;c tuyến đường trung t&acirc;m v&agrave; về đ&iacute;ch tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c vận động vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh lộ tr&igrave;nh trong thời gian quy định gồm tối đa 25 ph&uacute;t đối với nam v&agrave; tối đa 35 ph&uacute;t đối với nữ sẽ được nhận &ldquo;Giấy chứng nhận ho&agrave;n th&agrave;nh đường chạy Bước ch&acirc;n xanh&rdquo;. Kết th&uacute;c giải chạy, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng cho mỗi bảng thi đấu nam v&agrave; nữ gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nh&igrave;, 1 giải Ba v&agrave; 5 giải Khuyến kh&iacute;ch. Trong đ&oacute;, giải Nhất gồm Bằng khen của Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, huy chương v&agrave; phần thưởng tiền mặt&nbsp;3 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội thành phố phát biểu khai mạc " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04802.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc giảii chạy b&ocirc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia sự kiện, anh Trương Tuấn Anh, vận động vi&ecirc;n&nbsp;đạt giải Nhất cuộc thi, sinh vi&ecirc;n năm 2 của Trường Đại học&nbsp;Y Dược Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh h&agrave;o hứng: &quot;M&igrave;nh cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động n&agrave;y. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung v&igrave; đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền được tinh thần n&acirc;ng cao sức khỏe của c&aacute;c bạn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Thí sinh hào hứng tham gia đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04913.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh h&agrave;o hứng tham gia đường chạy</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Sinh viên các trường ĐH - CĐ - HV- TC tham gia đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04994.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường ĐH - CĐ - HV- TC tham gia đường chạy</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra với th&ocirc;ng điệp tuy&ecirc;n truyền vận động c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cũng như&nbsp;t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện thể dục thể thao, r&egrave;n luyện&nbsp;cơ thể hướng đến mục ti&ecirc;u &lsquo;&rsquo;V&igrave; một thế hệ trẻ khỏe hưởng ứng chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất v&agrave; Ng&agrave;y Chạy Olympic&nbsp;năm 2022&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thanh niên hào hứng check in sau đường chạy" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/3/34957/DSC04624.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh ni&ecirc;n h&agrave;o hứng check in sau đường chạy</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;