Hành trình văn hóa giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Vừa qua, Ban An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh Văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Ten-lơ-man, Quận 1.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0377.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0339.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Tại Chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; được trang bị một số quy tắc tham gia giao th&ocirc;ng đ&uacute;ng luật v&agrave; an to&agrave;n, tuy&ecirc;n truyền, vận động tham gia giao th&ocirc;ng một c&aacute;ch văn minh, lịch sự qua nhiều h&igrave;nh thức như diễn hoạt cảnh m&ocirc; tả những lỗi thường gặp khi tham gia giao th&ocirc;ng của một số bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, gặp gỡ v&agrave; trao đổi &yacute; kiến với chiến sỹ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng về kiến thức luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, chạy thử c&aacute;c d&ograve;ng xe dưới 50 ph&acirc;n khối d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho học sinh cấp 3&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0444.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>C&aacute;c nội dung sinh hoạt mới lạ, gần gũi đ&atilde; truyền tải đến c&aacute;c em học sinh th&ocirc;ng điệp về việc h&igrave;nh th&agrave;nh &yacute; thức, văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đồng thời trang bị cho c&aacute;c em kỹ năng ứng xử trong những t&igrave;nh huống giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;