Họp mặt truyền thống Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức họp mặt c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ v&agrave;o l&uacute;c 17 giờ, thứ 6, ng&agrave;y 2-2 (nhằm ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp), tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (số 4A, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng b&aacute;o thay thư mời v&agrave; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ về tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để đảm bảo việc tổ chức chương tr&igrave;nh, vui l&ograve;ng b&aacute;o th&ocirc;ng tin v&agrave; x&aacute;c nhận tham gia với anh Nguyễn Văn Ho&agrave;ng - ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n (SĐT: 0768.967.172); hoặc chị Nguyễn Thị Danh - c&aacute;n bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n (SĐT: 0908.555.572).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36831/TTTD2.jpg" style="height:707px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NĐ: T.HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;