Chi đoàn Văn phòng: Thăm và tặng quà cho trẻ em trường khuyết tật Tuổi Hồng

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Chi đoàn Văn phòng</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="EN-US" class="style1">Chi đoàn Văn phòng: Thăm và tặng quà cho trẻ em trường khuyết tật Tuổi Hồng<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt"> &nbsp;</p> <table style="width: 3%" align="right"> <tr> <td><img alt="" src="vp.jpg" width="220" height="165" /></td> </tr> </table> <o:p></o:p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <span lang="EN-US">Sáng 21/6/2009, Chi đoàn Văn phòng (Đoàn cơ quan Thành Đoàn) đã đến thăm các em thiếu nhi trường khuyết tật Tuổi Hồng (phường 7, quận 8). Tại đây, Chi đoàn đã cùng các em thiếu nhi múa hát, sinh hoạt tập thể và trao tặng quà cho các em nhỏ và tham gia chương trình hát về các ca khúc cách mạng. Buổi sinh hoạt là một trong các nội dung thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Chi<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>đoàn Văn phòng, góp phần giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cho đoàn viên - thanh niên Chi đoàn Văn phòng cũng như của cơ quan Thành Đoàn.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <strong>BÍCH THẢO</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;