Chi bộ Văn phòng: Sinh hoạt dã ngoại mở rộng

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Chi bộ Văn phòng</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <span lang="EN-US" class="style1"><strong>Chi bộ Văn phòng: Sinh hoạt dã ngoại mở rộng</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <table style="width: 15%" align="right"> <tr> <td><img alt="" src="da%20ngoai.jpg" width="220" height="165" /></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <span lang="EN-US">Thực hiện chương trình công tác năm 2009, vào ngày 18/7/2009, Chi bộ Văn phòng 1 phối hợp với Chi bộ Văn phòng 2 (thuộc Đảng bộ bộ phận khối Phong trào) tổ chức buổi sinh hoạt dã ngoại tại khu du lịch Vườn Xoài – Đồng Nai. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên và cán bộ - công nhân viên Văn phòng Thành Đoàn. Tại đây, Chi bộ và các đoàn thể của Văn phòng đã triển khai các nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và các thông tin gắn liền với hoạt động, công tác của Văn phòng Thành Đoàn.<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <strong>MAI XUÂN HẢI</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;