Liên Chi Đoàn khối phong trào: Chuyên đề pháp luật về “Quan hệ tài sản trong gia đình”

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Liên Chi Đoàn khối phong trào</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:10.5pt; font-family:Arial; font-weight:bold; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style2 { font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <span lang="EN-US" class="style2">Liên Chi Đoàn khối phong trào: Chuyên đề pháp luật về “Quan hệ tài sản trong gia đình”</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style1"> Chiều ngày 29/7, Liên Chi Đoàn khối phong trào (Đoàn Cơ quan Thành Đoàn) đã tổ chức buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về Luật hôn nhân gia đình, vấn đề phân chia tài sản khi li hôn. Thẩm phán Nguyễn Hoàng Đạt<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- Phó Chánh Tòa dân sự, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã cung cấp cho mỗi đoàn viên kiến thức cơ bản về các khái niệm như cách phân loại các văn bản qui phạm pháp luật (luật và bộ luật), cách sử dụng đúng các thuật ngữ liên quan đến luật hôn nhân gia đình.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <img alt="" src="lien%20chi%20doan.jpg" width="405" height="291" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style1"> Ngoài ra, thẩm phán Nguyễn Hoàng Đạt còn phổ biến các nguyên tắc phân chia tài sản khi li hôn theo luật định, các qui định về tài sản riêng, tài sản chung và các quyền thừa kế tài sản, những trường hợp di chúc có hiệu lực và không có hiệu lực, giải đáp thắc mắc của các Đoàn viên về những vấn đề liên quan. Qua đó, mỗi người sẽ tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cơ bản về các điều khoản của luật hôn nhân gia đình và có thể áp dụng khi cần thiết.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-size: 10pt;">THIÊN THANH</p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;