Bác Hồ

Bác Hồ

<p align="justify">Để phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp theo con đường chủ nghĩa xã hội, thanh niên phải là người chủ đạo trong công cuộc đó. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố 31 năm qua, chúng ta cũng đã phấn đấu xứng đáng với sự tin cậy của cả nước, đưa đời sống nhân dân đi lên, ổn định chính trị, phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế.</p>

<p align="justify">Để phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp theo con đường chủ nghĩa xã hội, thanh niên phải là người chủ đạo trong công cuộc đó. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố 31 năm qua, chúng ta cũng đã phấn đấu xứng đáng với sự tin cậy của cả nước, đưa đời sống nhân dân đi lên, ổn định chính trị, phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế.</p>

Hưởng ứng cuộc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi viết nhật kí điện tử “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, vừa qua, Quận Đoàn 1 đã triển khai những nội dung trọng tâm như triển lãm ảnh “Bác Hồ với thanh niên – Thanh niên làm theo lời Bác” tại Trung tâm văn hóa Quận 1 do Quận Đoàn phối hợp với Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa Quận 1 tổ chức từ ngày 22/3 đến ngày 29/3/2009, chương trình “Thắm xanh màu áo” (18 giờ 30,  25/3/2009 tại Nhà hát Bến Thành) nhân kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong TPHCM và 78 năm ngày thành lập Đoàn.

Hưởng ứng cuộc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi viết nhật kí điện tử “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, vừa qua, Quận Đoàn 1 đã triển khai những nội dung trọng tâm như triển lãm ảnh “Bác Hồ với thanh niên – Thanh niên làm theo lời Bác” tại Trung tâm văn hóa Quận 1 do Quận Đoàn phối hợp với Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa Quận 1 tổ chức từ ngày 22/3 đến ngày 29/3/2009, chương trình “Thắm xanh màu áo” (18 giờ 30,  25/3/2009 tại Nhà hát Bến Thành) nhân kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong TPHCM và 78 năm ngày thành lập Đoàn.

<p align="justify">Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM vừa phát động cuộc thi Nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thành phố, kế hoạch Tháng Thanh niên 2009, tiến tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2009), 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.</p>

<p align="justify">Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM vừa phát động cuộc thi Nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thành phố, kế hoạch Tháng Thanh niên 2009, tiến tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2009), 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.</p>

Agile Việt Nam
;