Thành Đoàn TPHCM Hoạt động cơ quan Thành Đoàn

Hoạt động cơ quan Thành Đoàn

<p align="justify">Sáng 21/6/2008, Chi bộ Phong trào 2 thuộc Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn tổ chức lễ kết nạp đảng cho anh Nguyễn Việt Quế Sơn và chị Nguyễn Ngọc Nhung - hai đoàn viên ưu tú cũng đồng thời là hai cán bộ năng nổ, tích cực của Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn; riêng Ngọc Nhung hiện là Bí thư Chi đoàn Phong trào 2.</p>

<p align="justify">Ngày 5/5/2008, các chi bộ thuộc cơ quan chuyên trách Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 3 đồng chí: Chi bộ Xây dựng Đoàn tổ chức lễ kết nạp đồng chí Phạm Quốc Hương Sơn - Cán bộ Ban Kiểm tra Thành Đoàn; Chi bộ Văn phòng 1 tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn; Chi bộ Văn phòng 2 tổ chức kết nạp đồng chí Nguyễn Xuân Diện - Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn.</p>

<p align="justify">Chiều 25/4/2008, Đại hội đại biểu Công đoàn Khối các cơ quan Thành Đoàn lần thứ VIII (2008 - 2013) bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.</p>

<p align="justify">Tiến tới Đại hội Liên Đoàn Lao động TP.HCM lần thứ IX, ngày 25/4/2008, Đại hội đại biểu Công Đoàn Khối các cơ quan Thành Đoàn lần thứ VIII (2008 - 2013) chính thức khai mạc. Nhân dịp này, Website Thành Đoàn điểm lại những thành quả hoạt động của Công đoàn Khối các cơ quan Thành Đoàn 5 năm qua.</p>

Agile Việt Nam
;