Bác Hồ Học tập và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo lời Bác

<p align="justify">Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 147 nhật ký dự thi, gồm 16 nhật ký cá nhân, 131 nhật ký tập thể. Ban tổ chức cuộc thi đang tiến hành chấm giải và dự kiến sẽ tổ chức lễ trao giải vào ngày 5/6/2009.</p>

<p align="justify">Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 147 nhật ký dự thi, gồm 16 nhật ký cá nhân, 131 nhật ký tập thể. Ban tổ chức cuộc thi đang tiến hành chấm giải và dự kiến sẽ tổ chức lễ trao giải vào ngày 5/6/2009.</p>

<p align="justify">Khi còn học phổ thông, cô chủ nhiệm của tôi đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Vào một buổi sáng, khi đang trên đường đến trường thì thấy những chiếc xe không dám chạy thẳng mà đánh một vòng nhỏ. Lúc đến gần thì cô mới biết mọi người đang tránh một con chuột chết nằm giữa đường.</p>

<p align="justify">Khi còn học phổ thông, cô chủ nhiệm của tôi đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Vào một buổi sáng, khi đang trên đường đến trường thì thấy những chiếc xe không dám chạy thẳng mà đánh một vòng nhỏ. Lúc đến gần thì cô mới biết mọi người đang tránh một con chuột chết nằm giữa đường.</p>

<p align="justify">19/4/2009: Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu thực hiện những việc làm tốt thiết thực theo lời Bác dạy để chia sẽ chúng với mọi người về bản thân trong cuộc thi nhật ký điện tử chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” tôi sẽ cố gắng làm những việc tốt có thể từ bây giờ.</p>

<p align="justify">19/4/2009: Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu thực hiện những việc làm tốt thiết thực theo lời Bác dạy để chia sẽ chúng với mọi người về bản thân trong cuộc thi nhật ký điện tử chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” tôi sẽ cố gắng làm những việc tốt có thể từ bây giờ.</p>

<p align="justify">Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, Ban thường vụ Thành Đoàn đã phát động cuộc thi viết Nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” trong toàn thể đoàn viên, thanh niên thành phố.</p>

<p align="justify">Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, Ban thường vụ Thành Đoàn đã phát động cuộc thi viết Nhật ký điện tử “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” trong toàn thể đoàn viên, thanh niên thành phố.</p>

<p align="justify">Để phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp theo con đường chủ nghĩa xã hội, thanh niên phải là người chủ đạo trong công cuộc đó. Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố 31 năm qua, chúng ta cũng đã phấn đấu xứng đáng với sự tin cậy của cả nước, đưa đời sống nhân dân đi lên, ổn định chính trị, phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế.</p>

Agile Việt Nam
;