Nguyễn Song Thảo Nguyên giành quán quân “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh của đ&ecirc;m chung kết, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n (THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa-Quận 1) đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh THPT&rdquo; lần 3 năm 2017 do Hội Sinh vi&ecirc;n TP. HCM tổ chức tối 28-7 tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ecirc;m chung kết với sự g&oacute;p mặt của 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất vượt qua hơn 200&nbsp;học sinh đến từ c&aacute;c trường THPT v&agrave; trung t&acirc;m gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố với nhiều phần thi, thử th&aacute;ch. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua c&aacute;c phần thi Thủ lĩnh t&agrave;i năng, Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n v&agrave; Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trận chung kết diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn khi 10 th&iacute; sinh đều chứng tỏ bản lĩnh, tự tin v&agrave; t&agrave;i năng của một thủ lĩnh THPT. Ở phần thi t&agrave;i năng, cả hội trường đều ngưỡng mộ v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; với tiết mục nhảy hiện đại ấn tượng của Nguyễn Ngọc Phương Thảo, phần biểu diễn&nbsp; Taekwondo mạnh mẽ của Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n, cũng như giọng h&aacute;t truyền cảm của Nguyễn Thị Hồng Hoa. Mỗi th&iacute; sinh mang đến đ&ecirc;m chung kết kh&ocirc;ng những t&agrave;i năng m&agrave; qua đ&oacute; c&ograve;n truyền đi những th&ocirc;ng điệp nhẹ nh&agrave;ng, s&acirc;u sắc về t&igrave;nh y&ecirc;u gia đ&igrave;nh, lịch sử đất nước&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/29114/IMG_6765.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(34, 34, 34)">​</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Anh Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM </span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41)">trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n, năm th&iacute; sinh V&otilde; Đinh Th&agrave;nh Đạt, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n, Nguyễn Ngọc Phương Thảo l&agrave; L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; đ&atilde; c&oacute; những m&agrave;n đối đ&aacute;p, xử l&iacute; t&igrave;nh huống rất th&ocirc;ng minh, nhanh nhẹn khi gặp những đề t&agrave;i kh&oacute;, nhưng mang t&iacute;nh thực tế từ ban tổ chức đưa ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai th&iacute; sinh xuất sắc nhất đ&ecirc;m chung kết Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n v&agrave; Nguyễn Ngọc Phương Thảo đ&atilde; mang đến th&ocirc;ng điệp rất &yacute; nghĩa đối với vấn đề sử dụng mạng x&atilde; hội Facebook trong phần thi Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c đ&ecirc;m chung kết, Nguyễn Song Thảo Nguy&ecirc;n (THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa, Quận 1) gi&agrave;nh giải qu&aacute;n qu&acirc;n. Hai th&iacute; sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo (THPT Giồng &Ocirc;ng Tố, Quận 2) v&agrave; L&ecirc; Thị Tr&uacute;c H&agrave; (THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, Quận 5) lần lượt gi&agrave;nh giải nh&igrave; v&agrave; ba của hội thi. Hai th&iacute; sinh Nguyễn Thị Hồng Hoa (THPT B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n, Quận 1) v&agrave; V&otilde; Phi&nbsp;Th&agrave;nh Đạt (THPT Nguyễn Du, Quận 10) c&ugrave;ng gi&agrave;nh giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Song Thảo Nguyễn, qu&aacute;n qu&acirc;n của cuộc thi chia sẻ: &ldquo;Thực sự em cảm thấy rất vui khi gi&agrave;nh được vị tr&iacute; n&agrave;y. Hiện tại, em muốn gửi lời cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi, gia đ&igrave;nh, c&aacute;c anh chị ở trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa cũng như c&aacute;c bạn ở chi 4 đ&atilde; tận t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ em. Qua cuộc thi n&agrave;y, em muốn gửi lời nhắn nhủ tới c&aacute;c bạn l&agrave; trong thực tế, khi được giao chức vụ lớn th&igrave; phải lu&ocirc;n b&igrave;nh tĩnh để giải quyết c&ocirc;ng việc v&agrave; tr&acirc;n trọng c&aacute;c đồng đội xung quanh m&igrave;nh v&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; sự g&oacute;p sức của một tập thể&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Aacute;I NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;