Quận 12: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 10.7, tại Uỷ Ban Nh&acirc;n D&acirc;n phường T&acirc;n Thới Nhất, quận 12, chi bộ Qu&acirc;n sự phường T&acirc;n Thới Nhất đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Phạm Tấn Phong &ndash; chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ti&ecirc;u biểu năm 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32567/_MG_9902.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Tấn Phong (sinh năm 1994) đ&atilde; ch&iacute;nh thức bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Trong Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Phong lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; được giao, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu đi đầu trong c&aacute;c phong tr&agrave;o của Phường, Hội m&agrave; c&ograve;n tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Đồng ch&iacute; Phong hiện tại đang giữ chức Chỉ huy ph&oacute; Ban chỉ huy qu&acirc;n sự phường.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32567/_MG_9915.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Mai Trinh - B&iacute; thư Đảng ủy phường, B&iacute; thư Chi bộ Qu&acirc;n sự phường đ&atilde; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phong ch&iacute;nh thức bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Đồng ch&iacute; ghi nhận th&agrave;nh t&iacute;ch của đồng ch&iacute; Phong, đồng thời mong muốn đồng ch&iacute; Phong tiếp tục ph&aacute;t huy sở trường, bản lĩnh cũng như thể hiện được &yacute; ch&iacute; phấn đấu của bản th&acirc;n để trở th&agrave;nh một người Đảng vi&ecirc;n xuất sắc trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ Qu&acirc;n sự theo d&otilde;i, gi&uacute;p đỡ, tạo điều kiện cho đồng ch&iacute; Phong ph&aacute;t huy hết năng lực, phẩm chất c&ugrave;a m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, đồng ch&iacute; Phong cho biết: &ldquo;Bản th&acirc;n xin hứa sẽ cố gắng ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, thực hiện theo ch&iacute;nh s&aacute;ch, chủ trương của Đảng lu&ocirc;n lấy d&acirc;n l&agrave;m gốc, từ đ&oacute; cố gắng r&egrave;n luyện học tập để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;