Chiến sĩ Hành quân xanh tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong số 78 c&aacute;n bộ, chiến sĩ tham gia chữa ch&aacute;y v&agrave;o s&aacute;ng 11/7 tại K&iacute; t&uacute;c x&aacute; trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, đường Trần Hưng Đạo, quận 5 c&oacute; rất đ&ocirc;ng chiến sĩ của chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Với tinh thần dũng cảm, sẵn s&agrave;ng đối mặt với kh&oacute; khăn, nguy hiểm để bảo vệ t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; ph&aacute;t huy v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ của m&igrave;nh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11/7, một vụ ch&aacute;y lớn đ&atilde; b&ugrave;ng ph&aacute;t tại K&iacute; t&uacute;c x&aacute; trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tr&ecirc;n đường Trần Hưng Đạo, quận 5, ngay s&aacute;t bệnh viện Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh. Nhận được tin b&aacute;o, lực lượng chức năng đ&atilde; c&oacute; mặt tại hiện trường để dập lửa, cứu người.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32569/3.jpg" style="height:375px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vụ ch&aacute;y xảy ra s&aacute;ng nay tại K&iacute; t&uacute;c x&aacute; trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, quận 5.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ 29 ph&uacute;t ng&agrave;y 11/7/2019, Đội chữa ch&aacute;y Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y&nbsp;07 C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhận được th&ocirc;ng tin về một vụ ch&aacute;y ở K&iacute; t&uacute;c x&aacute; trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, quận 5. Ngay khi nhận được th&ocirc;ng tin, lực lượng Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng triển khai phương &aacute;n cứu nạn cứu hộ v&agrave; đ&atilde; cứu được 3 người, trong đ&oacute; c&oacute; 1 trẻ em v&agrave; hướng dẫn tho&aacute;t hiểm bằng thang bộ cho 25 người. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&aacute; Dương Văn Th&agrave;nh, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y&nbsp;C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết đ&atilde; điều 13 xe chuy&ecirc;n dụng, trong đ&oacute; c&oacute; 7 xe nước, 2 xe thang, 1 xe chở phương tiện chữa ch&aacute;y, 1 xe cứu nạn cứu hộ v&agrave; 1 xe chỉ huy đến hiện trường để chữa ch&aacute;y v&agrave; giải cứu nạn nh&acirc;n bị kẹt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lực lượng&nbsp;Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng&nbsp;Th&agrave;nh phố, lực lượng phản ứng nhanh Quận 5 v&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận cũng tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c điều tiết giao th&ocirc;ng v&agrave; hỗ trợ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32569/1.jpg" style="height:456px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, cứu nạn cứu hộ cho người d&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ người d&acirc;n xung quanh, họ ph&aacute;t hiện ngọn lửa b&ugrave;ng ch&aacute;y, kh&oacute;i nghi ng&uacute;t bốc l&ecirc;n từ tầng 4 của khu K&iacute; t&uacute;c x&aacute; trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, ngay s&aacute;t bệnh vi&ecirc;n Chấn thương Chỉnh h&igrave;nh. Thời điểm tr&ecirc;n, c&oacute; nhiều người d&acirc;n đang c&ograve;n mắc kẹt tr&ecirc;n c&aacute;c tầng của t&ograve;a nh&agrave; v&agrave; đang được c&aacute;c lực lượng chức năng tiến h&agrave;nh giải cứu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32569/2.jpg" style="height:405px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, trong số 78 c&aacute;n bộ, chiến sĩ tham gia chữa ch&aacute;y s&aacute;ng nay c&oacute; rất đ&ocirc;ng chiến sĩ của chiến dịch t&igrave;nh nguyện&nbsp;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Với tinh thần dũng cảm, sẵn s&agrave;ng đối mặt với kh&oacute; khăn, nguy hiểm để bảo vệ t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh đ&atilde; ph&aacute;t huy v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 12g00&nbsp;c&ugrave;ng ng&agrave;y, Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y đ&atilde; khống chế được ngọn lửa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;