Phú Nhuận: Nhiều việc tốt trong Ngày đoàn viên 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tuổi trẻ cả nước thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020), ng&agrave;y 22/3, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; s&ocirc;i nổi với c&aacute;c hoạt động trong &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33296/Don ve sinh duong sat.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng loạt c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy tinh thần &ldquo;t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; cộng đồng&rdquo; của tuổi trẻ quận nh&agrave;. Cao điểm hoạt động diễn ra tại địa b&agrave;n phường 8 quận Ph&uacute; Nhuận, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; ra qu&acirc;n dọn dẹp vệ sinh tuyến đường sắt (Đoạn từ đường Ho&agrave;ng Văn Thụ đến đường Nguyễn Văn Trỗi), kết quả thu được hơn 200kg r&aacute;c thải c&aacute;c loại; thực hiện cải tạo bồn hoa thanh ni&ecirc;n tại 45 Trương Quốc Dung v&agrave; hẻm 200 Nguyễn Trọng Tuyển. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde;&nbsp;tổ chức điểm tiếp nhận, hội thu c&aacute;c loại chai nhựa, kết quả thu được gần 200 chai nhựa c&aacute;c loại, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; đến đổi chai nhựa nhận c&aacute;c phần qu&agrave; gồm khẩu trang, nước rửa tay s&aacute;t khuẩn, x&agrave; ph&ograve;ng rửa tay,&hellip; qua hoạt động nhằm tuy&ecirc;n truyền về x&acirc;y dựng nếp sống xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, đồng thời đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền bảo vệ sức khỏe, ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33296/Phat nuoc rua tay sat khuan.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ ng&agrave;y hội, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t động cuộc thi trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;, đợt 1 diễn ra từ ng&agrave;y 22/3 đến hết ng&agrave;y 17/4/2020 tr&ecirc;n chuy&ecirc;n trang <u>tructuyen.tuoitrephunhuan.vn</u>, hội thi sẽ diễn ra 04 đợt với &yacute; nghĩa tăng cường c&ocirc;ng gi&aacute;c dục truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y Lễ lớn trong năm 2020.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">THANH TR&Iacute;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;