Đoàn Công ty Dược Sài Gòn: Hội thi “Du khảo về nguồn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n tổ chức Hội thi &ldquo;Du khảo về nguồn&rdquo; v&agrave;o 21/6/2020. Hoạt động do Cụm kinh doanh của Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty đăng cai tổ chức. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33553/%C4%90o%C3%A0n%20C%C3%B4ng%20ty%20ch%E1%BB%A5p%20%E1%BA%A3nh%20t%E1%BA%A1i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91%C3%A0i%20B%C3%A1c.jpg" style="height:343px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Trương Quốc H&ugrave;ng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n chia sẻ: &ldquo;Hội thi được tổ chức với mong muốn g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử c&aacute;ch mạng, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; &nbsp;tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c đơn vị&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội thi đ&atilde; diễn ra đầy s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng với sự tham gia của 5 đội đến từ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n, chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp;C&aacute;c đội dự thi bốc thăm giải m&atilde; mật thư, mỗi mật thư l&agrave; một địa chỉ bảo t&agrave;ng. Sau đ&oacute; di chuyển đến địa điểm tr&ecirc;n mật thư, c&ugrave;ng nhau tham quan t&igrave;m hiểu chụp ảnh lưu niệm đăng tr&ecirc;n trang facebook với hashtag #Dukhaovenguonnam2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi đội di chuyển v&agrave; t&igrave;m hiểu &iacute;t nhất 2 bảo t&agrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Tp.Hồ Ch&iacute; Minh trong số c&aacute;c bảo t&agrave;ng: Bảo t&agrave;ng Lịch sử Việt Nam, Bảo t&agrave;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng, Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch chiến tranh, Bảo t&agrave;ng Phụ nữ Nam bộ v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi tham quan, t&igrave;m hiểu về bảo t&agrave;ng, c&aacute;c đội tập trung tại địa điểm Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thi phần kiến thức đ&atilde; t&igrave;m hiểu. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kết quả chung cuộc, Đo&agrave;n C&aacute;c ph&ograve;ng ban đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Roussel Việt Nam gi&agrave;nh giải Nh&igrave;,&nbsp; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CPDPDL Pharmedic gi&agrave;nh giải Ba của hội thi.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">TUYẾT V&Acirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;