Bình Chánh: Chào hè thiếu nhi 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ch&agrave;o đ&oacute;n h&egrave; năm 2021 với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;, gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; th&ecirc;m kiến thức về Luật trẻ em năm 2016, Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh năm 2021 tổ chức Hội thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Luật trẻ em d&agrave;nh cho thiếu nhi năm 2021. Thời gian thi từ&nbsp;08g00 ng&agrave;y 30/5/2021 đến 17g00 ng&agrave;y 01/6/2021 tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội Tuổi trẻ B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34384/6-%20hoi%20thi%20truc%20tuyen%20Luat%20tre%20em.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng hoạt động khai mạc h&egrave; cho thiếu nhi, trong điều kiện diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; c&aacute;c x&atilde; - thị trấn đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo thiết thực cho thiếu nhi, đảm bảo tuyệt đối c&aacute;c quy định về ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. S&aacute;ng ng&agrave;y 30/5, c&aacute;c x&atilde; - thị trấn đ&atilde; tổ chức trao tặng 198 phần qu&agrave; cho thiếu nhi với tổng kinh ph&iacute; hơn 70 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những phần qu&agrave; được trao trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay, hi vọng c&aacute;c em thiếu nhi sẽ mở đầu một m&ugrave;a h&egrave; thật nhiều niềm vui, &yacute; nghĩa v&agrave; tiếp tục tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi cho c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch của m&igrave;nh triển khai. V&agrave; quan trọng l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi của ch&uacute;ng ta phải tu&acirc;n thủ tốt c&aacute;c quy định 5K, giữ g&igrave;n vệ sinh thật tốt c&aacute;c em nh&eacute;!</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi tại xã Đa Phước" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34384/1-%20CHAM%20LO%20THIEU%20NHI%20-%20DA%20PHUOC.jpg" style="height:800px; text-align:justify; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi tại xã Bình Lợi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34384/2-%20CHAM%20LO%20THIEU%20NHI%20BINH%20LOI.jpg" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi tại xã Qui Đức" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34384/3-%20CHAM%20LO%20THIEU%20NHI%20QUI%20DUC.jpg" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><img alt="Trao quà cho thiếu nhi tại xã Phong Phú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34384/4-%20CHAM%20LO%20PHONG%20PHU.jpg" style="height:450px; text-align:justify; width:600px" /></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;