Toàn văn phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khoá XV

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35639/toan%20van%20BPB.jpg" style="height:5548px; text-align:center; width:900px" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN