Giáo dục Chính trị tư tưởng

Chính trị tư tưởng

Những ký ức về Bác Sáu Khải của Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2010 - Thầy Nguyễn Văn Cải.

Đoàn trường phối hợp với các chi bộ sinh viên tổ chức buổi học tập chuyên đề “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, do C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo, công bố tháng 2-1848 tại London (Anh), đến nay tròn 170 năm đã làm rõ học thuyết lý luận, đồng thời là văn kiện mang tính cương lĩnh định hướng hành động của các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân.

Ở đất nước ta, có một điều tưởng chừng bình thường nhưng đã trở thành chân lý: khi có bất cứ hành động xâm phạm đất nước, thì sẽ có phong trào đấu tranh rộng khắp của mọi tầng lớp Nhân dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;