Giáo dục BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Từ ý kiến của diễn giả tham gia xoay quanh đánh giá quan điểm, nhận thức về Ngày chiến thắng 30-4-1975 đã giúp đoàn viên, thanh niên nhận rõ hơn vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

Trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube… xuất hiện một số tài khoản có tên “Trại cháu Bác Hồ”, “Doanh trại cháu Bác Hồ”, “Bảo vệ hoàng kỳ”, “Hiệp hội liên minh những người yêu Bác Hồ”… thu hút cộng đồng tham gia tương tác, bình luận chia sẻ về những vấn đề xã hội mà người dân quan tâm. Thực chất những thông tin đưa lên các tài khoản mạng xã hội này nhằm mục đích gì, ai đứng đằng sau…?

Chiều 12-6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 12 năm 2023 và đại diện các đội tuyển để công bố kết quả Vòng loại và triển khai Vòng Chung kết Bảng đội tuyển.

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, trong một giai đoạn mà hàng loạt phát minh vạch mang tính thời đại trong khoa học tự nhiên cùng với những biến đổi trong các khoa học lịch sử đã góp phần đưa đến sự cáo chung của chủ nghĩa duy vật siêu hình; nó cần được thay thế bằng hình thức hiện đại của chủ nghĩa duy vật – chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại

Website Thành Đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Tư, Quốc hội Khoá XV.

Agile Việt Nam
;