Đăng ký thông tin sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9, 10/2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="2059" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMv7FEApaPvMqXvf7MMWmM5tCEr11SdzxuhdphxF2XBNkokw/viewform?embedded=true" width="940">Đang tải&amp;hellip;</iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;