Giáo dục BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bài viết của chú Phạm Chánh Trực - Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn

Bằng trái tim nhiệt huyết và tình nguyện, hàng triệu bạn trẻ Thành phố Bác đã tích cực tham gia các Ngày Lao động Cộng sản trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”.

Chuyên luận: Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lênin.

Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn này có tính chất cương lĩnh của Đảng trong việc giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho những người trẻ tuổi đang xây dựng cuộc sống mới.

Bài viết của Nhà báo Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn – Gia Định.

Agile Việt Nam
;