Tân Phú: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n&nbsp;Thảo&nbsp;- Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng của Trung t&acirc;m Y tế quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp;vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n được&nbsp;diễn ra trang trọng tại hội trường Trung t&acirc;m Y tế, do Chi bộ Trung t&acirc;m y tế&nbsp;tổ chức v&agrave;o chiều ng&agrave;y 14/6/2023&nbsp;vừa qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sau khi đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n&nbsp;Thảo&nbsp;đọc lời tuy&ecirc;n thệ. Đảng vi&ecirc;n mới b&agrave;y tỏ sự vinh dự khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện v&agrave; nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của một người Đảng vi&ecirc;n. Trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm nay, đồng ch&iacute; Thảo&nbsp;đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, nhất l&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho ng&agrave;nh y tế của quận nh&agrave;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Tại buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tặng hoa v&agrave; qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;Thảo. </span>B&aacute;c sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến &ndash; B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Y tế quận<span style="color:rgb(38, 38, 38)">, ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n mới Phạm V&acirc;n Thảo.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chỉ huy Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng quận T&acirc;n Ph&uacute; xin ch&uacute;c mừng Đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n Thảo, hy vọng đồng ch&iacute; sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n Thảo&nbsp;cho biết đ&acirc;y l&agrave; vinh dự lớn kh&ocirc;ng chỉ của bản th&acirc;n m&agrave; của cả gia đ&igrave;nh, đồng ch&iacute; hứa sẽ lu&ocirc;n cố gắng nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm của một Đảng vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35957/2.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&aacute;c sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến &ndash; B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Y tế quận đọc quyết định kết nạp Đảng cho Đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n Thảo</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35957/3.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&aacute;c sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến &ndash; B&iacute; thư Chi bộ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Y tế quận trao quyết định kết nạp Đảng cho Đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n Thảo</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35957/4.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Đ&agrave;o Xu&acirc;n Duy &ndash; UVBCH quận Đo&agrave;n tặng hoa v&agrave; qu&agrave; ch&uacute;c mừng cho Đảng vi&ecirc;n mới.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35957/5.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35957/6.jpg" style="height:450px; width:600px" type="image" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm V&acirc;n Thảo c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trong chi bộ</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Ugrave;Y DUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;