Bế mạc Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế lần 2 - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24/6, 108 đại biểu đến từ Việt Nam v&agrave; 9 quốc gia trong khu vực ASIAN v&agrave; c&aacute;c nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đ&agrave;i Loan, Cameroon đ&atilde; đến Trung t&acirc;m hội nghị 272 để tham dự Chương tr&igrave;nh bế mạc Diễn đ&agrave;n khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế lần 2 - năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n khoa học Sinh vi&ecirc;n quốc tế năm nay với chủ đề &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần 4 v&agrave; x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; 3 ng&agrave;y để b&aacute;o c&aacute;o tham luận ở 5 chủ đề, tham quan c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh học tập, trọng điểm trong th&agrave;nh phố, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, giao lưu với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường,&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động giao lưu học hỏi về học thuật, s&aacute;ng tạo, tăng cường sự đo&agrave;n kết của sinh vi&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28781/20170624_194117.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, ban tổ chức đ&atilde; ph&aacute;t clip tổng kết, trao kỉ niệm chương cho c&aacute;c đơn vị hỗ trợ diễn đ&agrave;n, trao giải cho c&aacute;c đại biểu tham gia v&agrave; tặng qu&agrave; cho đại biểu c&oacute; b&agrave;i tham luận xuất sắc tại c&aacute;c chủ đề: Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ lần 4, C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; &yacute; tưởng về th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, C&aacute;c dịch vụ của th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, Vai tr&ograve; của người d&acirc;n ở th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh. Đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng (Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức) đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao khả năng ứng dụng, sự tư duy của c&aacute;c đại biểu tham dự diễn đ&agrave;n v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn biến c&aacute;c b&agrave;i tham luận th&agrave;nh thực tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu c&ograve;n được giao lưu với bạn Nguyễn Th&ugrave;y Trang (trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn) v&agrave; Jason Cheong Kah Lok (ĐH Quốc gia Malaysia) về những cảm nhận trải nghiệm của bạn về ISSF cũng như những ấn tượng về con người, đất nước Việt Nam. Đại biểu đến từ Malaysia c&ograve;n h&agrave;o hứng chia sẻ c&aacute;ch n&oacute;i một số c&acirc;u n&oacute;i tiếng Việt m&agrave; bạn vừa học được như &ldquo;Xin ch&agrave;o&rdquo;, &ldquo;C&aacute;m ơn&rdquo;, &ldquo;Anh y&ecirc;u em&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u mọi người&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi, giao lưu học hỏi cũng như t&igrave;m kiếm hiến kế hay của sinh vi&ecirc;n quốc tế để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;