Quận 7: Tổ chức ngày hội “Mùa hè yêu thương” lần V năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự đồng &yacute; của Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7, đơn vị Quận Đo&agrave;n &ndash; Trung t&acirc;m thể dục thể thao &ndash; Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Quận c&ugrave;ng nhau phối hợp tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018. Tại ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo H&egrave; Quận 7 đ&atilde; ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi tham gia ng&agrave;y hội v&agrave; ch&iacute;nh thức khai mạc ng&agrave;y hội &ldquo; M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y hội, c&aacute;c em được tham gia c&aacute;c nội dung như: li&ecirc;n hoan văn nghệ h&egrave; chủ đề &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ Quốc Việt Nam&rdquo;, hội thao 4 m&ocirc;n phối hợp &ndash; k&eacute;o co, vẽ tranh về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; chiếu phim 3D về anh h&ugrave;ng lịch sử &ldquo;Cậu b&eacute; cờ lau&rdquo;- &ldquo;Trần Quốc Toản&rdquo; do H&atilde;ng Phim Trẻ phụ tr&aacute;ch, quầy đọc s&aacute;ch do t&ograve;a soạn B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng phụ tr&aacute;ch. Ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 500 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo n&ecirc;n một&nbsp;s&acirc;n chơi h&egrave; bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu c&oacute; sự gắn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/c8923820f12e1070493f.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/2c6b9021582fb971e03e.jpg" style="height:800px; width:1200px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/222b690fa101405f1910.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/36673549_383495542172804_8122500433454301184_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;