Ra mắt Không gian khởi nghiệp cho thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 150 doanh nghiệp đ&atilde; tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n - The Youth Five (Y5) v&agrave;o tối 24/7 tại 135 Hai B&agrave; Trưng, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của &ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đại diện l&atilde;nh đạo sở, ng&agrave;nh, Hiệp hội, doanh nghiệp&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31149/4 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh đạo tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&nbsp;cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp c&oacute; tổng diện t&iacute;ch khoảng 500m2, với 12 ph&ograve;ng l&agrave;m việc. T&ecirc;n gọi mang nhiều &yacute; nghĩa &ndash; một thế hệ s&aacute;ng tạo v&agrave; năng động với 5 gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của cộng đồng khởi nghiệp l&agrave;: Passion &ndash; đam m&ecirc;, Entrepreneurship &ndash; tinh thần doanh chủ, Innovation &ndash; sự s&aacute;ng tạo v&agrave; Community &ndash; cộng đồng. C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; Y5 đặt ra cho startup l&agrave;: độ tuổi; chất lượng, tiềm năng về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh của doanh nghiệp v&agrave; đặc biệt ưu ti&ecirc;n c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; nhiều hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y5 được cải tạo từ c&aacute;c văn ph&ograve;ng cũ để tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc, chia sẻ &yacute; tưởng, gặp gỡ, kết nối cho hoạt động khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute; nhằm kết nối c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, hệ thống doanh nghiệp v&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin, định hướng cho hoạt động khởi nghiệp của bạn trẻ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31149/5 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&nbsp;l&agrave; nơi để bạn trẻ khơi dậy cảm hứng khởi nghiệp s&aacute;ng tạo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Kh&ocirc;ng gian chỉ l&agrave; một phần nhỏ v&agrave; l&agrave; khởi đầu cho hoạt động khởi nghiệp. Y5 sẽ mở rộng hoạt động với c&aacute;c nguồn lực về t&agrave;i ch&iacute;nh, thương mại h&oacute;a sản phẩm v&agrave; kết nối c&aacute;c k&ecirc;nh để tiếp cận thị trường. Đặc biệt, v&agrave;o th&aacute;ng 8 sẽ tổ chức chương tr&igrave;nh s&agrave;n giao dịch v&agrave; đầu tư khởi nghiệp. Kh&ocirc;ng gian hứa hẹn sẽ l&agrave; nơi cho c&aacute;c doanh nghiệp giới thiệu khoảng 200 m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; hơn 10 m&ocirc; h&igrave;nh đến từ c&aacute;c nước trong khu vực. BSSC l&agrave; đơn vị cung cấp nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp&rdquo;, b&agrave; Trương L&yacute; Ho&agrave;ng Phi &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy chỉ mới khai trương, nhưng hiện tại 50% kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp đ&atilde; được lấp đầy. Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp do Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Hội LHTN VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; do BSSC l&agrave;m quản l&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;