Quận 7: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Thành Đoàn tại di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tổ chức chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa&nbsp;c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng Nội vụ Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n 10 Phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7 năm 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31735/48398258_490833898105634_6232883065673220096_n.jpg" /></p> <p>Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). C&ocirc;ng tr&igrave;nh được triển khai x&acirc;y dựng v&agrave; mở rộng với tổng diện t&iacute;ch hơn 2.000 m<sup>2</sup>, trong đ&oacute; khu&ocirc;n vi&ecirc;n bia tưởng niệm rộng 800 m<sup>2</sup>. Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nhằm thể hiện sự biết ơn v&agrave; tưởng nhớ những c&aacute;n bộ Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ki&ecirc;n trung, bất khuất đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ Quốc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;