Quận 7: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Thành Đoàn tại di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tổ chức chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa&nbsp;c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng Nội vụ Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n 10 Phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7 năm 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31735/48398258_490833898105634_6232883065673220096_n.jpg" /></p> <p>Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). C&ocirc;ng tr&igrave;nh được triển khai x&acirc;y dựng v&agrave; mở rộng với tổng diện t&iacute;ch hơn 2.000 m<sup>2</sup>, trong đ&oacute; khu&ocirc;n vi&ecirc;n bia tưởng niệm rộng 800 m<sup>2</sup>. Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nhằm thể hiện sự biết ơn v&agrave; tưởng nhớ những c&aacute;n bộ Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ki&ecirc;n trung, bất khuất đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ Quốc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;