Quận 7: Một số lưu ý về Luật Nghĩa vụ Quân sự

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Sản phẩm infographic của Quận Đo&agrave;n 7</span><br /> <span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">T&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự bổ &iacute;ch cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n đang chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ năm 2019 v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50775348_511301016058922_6463467747987685376_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50787772_511300969392260_8291091699552223232_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50802634_511301046058919_4323886530574680064_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50846339_511300976058926_655812308911521792_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50872951_511300962725594_7723525996317507584_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50990974_511301022725588_7953657890294726656_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;