Quận 7: Một số lưu ý về Luật Nghĩa vụ Quân sự

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">Sản phẩm infographic của Quận Đo&agrave;n 7</span><br /> <span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">T&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự bổ &iacute;ch cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n đang chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ năm 2019 v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(102, 102, 102); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50775348_511301016058922_6463467747987685376_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50787772_511300969392260_8291091699552223232_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50802634_511301046058919_4323886530574680064_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50846339_511300976058926_655812308911521792_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50872951_511300962725594_7723525996317507584_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31894/50990974_511301022725588_7953657890294726656_n.jpg" style="height:960px; width:679px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;