'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Luyến Nhớ, Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP.HCM, đ&atilde; chia sẻ như thế tại buổi lễ thắp nến tri &acirc;n v&agrave;o tối 27.4.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2603_dlxo.jpg" style="height:440px; width:660px" /><br /> <em>Một tiết mục nghệ thuật tại lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ th&agrave;nh phố (xa lộ H&agrave; Nội, P.Long B&igrave;nh, Q.9, TP.HCM) nhằm tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ nh&acirc;n kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2641_aiiw.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">H&agrave;ng ng&agrave;n ngọn nến lung linh thắp l&ecirc;n c&aacute;c phần mộ của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM L&ecirc; Thanh Hải; nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; B&iacute; thư Thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n; Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam L&ecirc; Quốc Phong; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung v&agrave; gần 2.000 thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đến dự...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c l&atilde;nh đạo v&agrave; thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; d&acirc;ng hương, thắp nến tr&ecirc;n hơn 15.000 phần mộ của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ y&ecirc;n nghỉ nơi đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/a3_txqy.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc phong thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tri &acirc;n, Nguyễn Thị Luyến Nhớ, bộc bạch: &ldquo;Cứ mỗi dịp th&aacute;ng tư về, mỗi người con đất Việt lại h&ograve;a chung cảm x&uacute;c tri &acirc;n, nhớ về những ng&agrave;y th&aacute;ng chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. Từng d&ograve;ng người hội tụ về c&aacute;c nghĩa trang, đ&agrave;i tưởng niệm, về c&aacute;c chiến trường từng một thời &aacute;c liệt trong kh&oacute;i đạn, bom rơi, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến th&agrave;nh k&iacute;nh tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i ng&atilde; xuống cho nền h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập của d&acirc;n tộc&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2610_xqgz.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Luyến Nhớ, Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP.HCM ph&aacute;t biểu tại buổi lễ thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong thời khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng n&agrave;y, với tất cả sự kh&acirc;m phục, niềm tự h&agrave;o v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc trước những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, của biết bao con người đ&atilde; sống, chiến đấu, lao động kh&ocirc;ng ngừng cho sự trường tồn v&agrave; đi l&ecirc;n của d&acirc;n tộc. Với t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước ch&aacute;y bỏng trong tim, tuổi trẻ nguyện kế thừa trung th&agrave;nh v&agrave; xứng đ&aacute;ng truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang, lu&ocirc;n nỗ lực hết m&igrave;nh, đem tất cả tinh thần, tr&iacute; tuệ, sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc&rdquo;, Luyến Nhớ trải l&ograve;ng.<br /> C&ugrave;ng thời điểm tr&ecirc;n, hơn 3.000 bạn trẻ cũng đồng loạt tham gia c&aacute;c hoạt động thắp nến tri &acirc;n h&agrave;ng chục ng&agrave;n phần mộ anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang ở c&aacute;c quận, huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh tuổi trẻ TP.HCM thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM</span></em></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 4" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2639_xcwt.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; text-align:left; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2597_ktjl.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2591_cyzf.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2585_lthg.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2576_tsiv.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 9" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2604_zxnd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 10" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2609_joji.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 11" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2589_yuma.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;