'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Luyến Nhớ, Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP.HCM, đ&atilde; chia sẻ như thế tại buổi lễ thắp nến tri &acirc;n v&agrave;o tối 27.4.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2603_dlxo.jpg" style="height:440px; width:660px" /><br /> <em>Một tiết mục nghệ thuật tại lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ th&agrave;nh phố (xa lộ H&agrave; Nội, P.Long B&igrave;nh, Q.9, TP.HCM) nhằm tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ nh&acirc;n kỷ niệm 44 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2641_aiiw.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">H&agrave;ng ng&agrave;n ngọn nến lung linh thắp l&ecirc;n c&aacute;c phần mộ của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM L&ecirc; Thanh Hải; nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; B&iacute; thư Thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n; Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam L&ecirc; Quốc Phong; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung v&agrave; gần 2.000 thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đến dự...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c l&atilde;nh đạo v&agrave; thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; d&acirc;ng hương, thắp nến tr&ecirc;n hơn 15.000 phần mộ của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ y&ecirc;n nghỉ nơi đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/a3_txqy.jpg" style="height:440px; width:660px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc phong thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tri &acirc;n, Nguyễn Thị Luyến Nhớ, bộc bạch: &ldquo;Cứ mỗi dịp th&aacute;ng tư về, mỗi người con đất Việt lại h&ograve;a chung cảm x&uacute;c tri &acirc;n, nhớ về những ng&agrave;y th&aacute;ng chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. Từng d&ograve;ng người hội tụ về c&aacute;c nghĩa trang, đ&agrave;i tưởng niệm, về c&aacute;c chiến trường từng một thời &aacute;c liệt trong kh&oacute;i đạn, bom rơi, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến th&agrave;nh k&iacute;nh tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i ng&atilde; xuống cho nền h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập của d&acirc;n tộc&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2610_xqgz.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Luyến Nhớ, Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Đo&agrave;n cơ sở Sở Nội vụ TP.HCM ph&aacute;t biểu tại buổi lễ thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong thời khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng n&agrave;y, với tất cả sự kh&acirc;m phục, niềm tự h&agrave;o v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc trước những đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, của biết bao con người đ&atilde; sống, chiến đấu, lao động kh&ocirc;ng ngừng cho sự trường tồn v&agrave; đi l&ecirc;n của d&acirc;n tộc. Với t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước ch&aacute;y bỏng trong tim, tuổi trẻ nguyện kế thừa trung th&agrave;nh v&agrave; xứng đ&aacute;ng truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang, lu&ocirc;n nỗ lực hết m&igrave;nh, đem tất cả tinh thần, tr&iacute; tuệ, sức trẻ, l&ograve;ng nhiệt huyết viết tiếp trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc&rdquo;, Luyến Nhớ trải l&ograve;ng.<br /> C&ugrave;ng thời điểm tr&ecirc;n, hơn 3.000 bạn trẻ cũng đồng loạt tham gia c&aacute;c hoạt động thắp nến tri &acirc;n h&agrave;ng chục ng&agrave;n phần mộ anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang ở c&aacute;c quận, huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh tuổi trẻ TP.HCM thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM</span></em></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 4" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2639_xcwt.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; text-align:left; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2597_ktjl.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2591_cyzf.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2585_lthg.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2576_tsiv.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 9" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2604_zxnd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 10" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2609_joji.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="'Phải sống xứng đáng với truyền thống cha anh' - ảnh 11" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_04_27/img_2589_yuma.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;