Huyện Nhà Bè tổ chức Hành trình địa chỉ đỏ năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của Đ/c Đỗ Minh To&agrave;n, Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n v&agrave; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy&nbsp; vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n x&atilde; Hiệp Phước, Long Thới v&agrave; hơn 60 c&aacute;c bạn l&agrave; chiến sỹ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, c&aacute;c em học sinh v&agrave; c&aacute;c bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia, Th&aacute;i Lan tại huyện Nh&agrave; B&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Lịch sử Việt Nam đ&atilde; sang một trang mới, trang của sự ph&aacute;t triển v&agrave; hội nhập s&acirc;u rộng tr&ecirc;n trường quốc tế. Tuy nhi&ecirc;n, những trang sử v&agrave;ng ch&oacute;i lọi m&agrave; cha &ocirc;ng ta đ&atilde; bao đời gầy dựng vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n gi&aacute; trị cho đến h&ocirc;m nay v&agrave; m&atilde;i m&atilde;i về sau. Nhằm gi&aacute;o dục cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh về truyền thống đấu tranh anh dũng v&agrave; h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta qua suốt chiều d&agrave;i lịch sử d&acirc;n tộc, cũng như giới thiệu cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n quốc tế người Malaysia, Th&aacute;i Lan đang hoạt động t&igrave;nh nguyện tại huyện Nh&agrave; B&egrave; hiểu biết hơn về truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc Việt Nam: truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng c&acirc;y&rdquo;. Để mỗi người ch&uacute;ng ta h&ocirc;m nay thể hiện sự k&iacute;nh trọng, biết ơn đối với c&aacute;c thế hệ đi trước đ&atilde; d&agrave;nh cả thanh xu&acirc;n v&agrave; xương mắt để đổi lấy cuộc sống h&ograve;a b&igrave;nh, ph&aacute;t triển h&ocirc;m nay.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32648/DSC05071.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32648/DSC05078.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bạn đ&atilde; được trải qua chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về c&aacute;c địa chỉ đỏ, cụ thể: D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa v&agrave; tham quan, học tập tại Nh&agrave; truyền thống huyện Nh&agrave; B&egrave;; Thăm hỏi, ch&uacute;c sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng Nguyễn Thị Ở, x&atilde; Hiệp Phước; Gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; Long Thới; tham quan học tập tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; D&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nh&agrave; B&egrave; &ndash; Quận 7. Tại h&agrave;nh tr&igrave;nh, Ban Tổ chức đ&atilde; trao tặng cho c&aacute;c bạn huy hiệu H&agrave;nh tr&igrave;nh địa chỉ đỏ năm 2019 như một m&oacute;n qu&agrave; kỷ niệm.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32648/DSC05104.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn trẻ Việt Nam được &ocirc;n lại lịch sử bi tr&aacute;ng của d&acirc;n tộc, cũng như c&aacute;c bậc tiền bối đi trước. Đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến từ đất nước Malaysia, Th&aacute;i Lan xinh đẹp, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; dịp t&igrave;m hiểu hơn về những hy sinh, mất m&aacute;t to lớn m&agrave; cả d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; phải trải qua v&agrave; b&agrave;y tỏ sự cảm phục đối với đức hy sinh của những Mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ qua hai cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ gi&agrave;nh độc lập, tư do cho d&acirc;n tộc./.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;