Vì thanh niên Kỹ năng thanh niên

Kỹ năng thanh niên

* Mục đích: tạo sự hài hước, suy đoán nhanh<br>* Số lượng: 10 người đến 30 người, chia thành 2 -> 3 đội

* Mục đích: rèn kỹ năng hát hò …<br>* Số lượng: mỗi lần chơi từ 10 -> 15 người …

1. Đứng, ngồi, nằm, ngủ:<br> Tạo không khí vui vẻ trong sinh họat, phát triển phản xạ, rèn luyện trí nhớ...<br>2. Chức năng:<br> Rèn luyện phản xạ, tạo không khí để hoạt động và ôn lại chức năng của các bộ phận cơ thể con người...<br><br>

1. Truyền tin<br> Giúp đối tượng chơi có phản xạ nhanh, nhớ chính xác, bí mật, tạo tinh thần đồng đội.<br> Số lượng: Tùy quy mô tổ chức được chia thành các đội...<br>2. Bắt cá:<br> Giúp đối tượng chơi có phản ứng nhanh nhẹ, tạo không khí vui vẻ trong học tập sinh hoạt...<br><br>

Người chơi được chia thành nhiều đội. Phía trước mỗi đội, cách 4 – 6m, đặt những cái chai không. Người chơi mỗi đội xếp thành hàng dọc và lần lượt từng người sẽ lấy muỗng múc nước nơi thau (để ở vạch xuất phát) đi đổ vào chai, sau đó về trao muỗng cho người khác tiếp tục.

Người chơi lần lượt đứng nắm vai nhau thành 5 đội. Người đứng đầu sẽ là đầu rồng, người đứng cuối là đuôi rồng.

Người dẫn chương trình là người thường mở đầu cho các chương trình như: hội nghị, hội thảo, thảo luận...; có khi dẫn dắt suốt từ đầu đến cuối như: giao lưu, lửa trại, hội diễn văn nghệ...

Là những hoạt động đại chúng (chính trị, văn hóa, giáo dục…) được tiến hành theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu. Các nội dung sinh hoạt (có chủ đề) được chuyển tải liên tục, chặt chẽ bằng nghệ thuật dàn cảnh và biểu diễn.

Hội diễn văn nghệ là một cuộc trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ (của một hoặc nhiều đơn vị) thuộc ngành sân khấu như ca, kịch, múa, hò, vè, hát ru, tuồng, chèo... ở một thời gian và không gian nhất định.

Agile Việt Nam
;