Quận 12: Ngày hội An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 20-9, Quận Đo&agrave;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 12, Hội Chữ thập đỏ quận 12 phối hợp c&ugrave;ng với Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng - Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chi Đo&agrave;n B&aacute;o Người Lao Động, Bến xe Ng&atilde; tư ga tổ chức Ng&agrave;y hội An to&agrave;n giao th&ocirc;ng, tập huấn sơ cấp cứu v&agrave; hội thi sơ cứu vi&ecirc;n giỏi năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33794/6ebfb696c763383d6172.jpg" style="height:295px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội, đ&atilde; diễn ra c&aacute;c hoạt động: tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, hướng dẫn l&aacute;i xe an to&agrave;n, tổ chức cuộc thi kiến thức ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, cuộc thi l&aacute;i xe an to&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức Ng&agrave;y hội đ&atilde; trao 10 phần học bổng cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n học giỏi.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;