Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sau ba lần dự thảo, văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đoàn TP.HCM lần IX sắp tới đã được đưa ra lấy ý kiến, bước đầu nhận được gần 100 đóng góp của các cán bộ Đoàn chủ chốt toàn TP.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 5/1/2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai đến các cơ sở Đoàn tài liệu chuyên đề “Phấn đấu vượt qua khó khăn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương<br>2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương<br>3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam<br>4. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam<br>5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh<br>6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh<br>

Suốt 75 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu và rèn luyện theo lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, góp phần xây dựng nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;