Đội - Thiếu nhi

Đội - Thiếu nhi

Hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2018, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình hành động “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo” và tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức trong Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi Quận 8 về chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam. Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè Quận 8 tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi Quận 8 hướng về biển đảo quê hương” năm 2018 với sự có mặt của hơn 450 bạn đoàn viên, đội viên, thiếu nhi đến tham gia ngày hội.

Agile Việt Nam
;