Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ quan Thành Đoàn

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Ch</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; } .style1 { font-size: 10pt; } .style2 { font-size: 10pt; color: #0000FF; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <span style="mso-bidi-font-style: normal"><span class="style1"><strong>Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Thành Đoàn lần thứ XV, nhiệm kì 2010 – 2012:</strong></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span class="style2">Đồng chí Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ quan Thành Đoàn</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Trong 2 ngày (7 – 8/5/2010), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Thành Đoàn lần thứ XV, nhiệm kì 2010 – 2012 đã được tiến hành tại hội trường Thành Đoàn. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đoàn cơ quan Thành Đoàn nhiệm kì mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn Cơ quan Thành Đoàn nhiệm kì 2010 – 2012 và đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng giữ nhiệm vụ Phó Bí thư.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> <img alt="" height="333" src="test.jpg" width="500" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Đại hội cũng đã vạch ra những hoạt động trọng tâm trong nhiệm kì mới, với khẩu hiệu hành động <i style="mso-bidi-font-style: normal">“</i><span style="mso-bidi-font-style: normal">Đoàn viên, thanh niên cơ quan Thành Đoàn làm theo lời Bác, xung kích – tình nguyện, năng động sáng tạo, xứng danh đoàn viên, thanh niên đơn vị Anh hùng”, </span> trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đoàn viên – thanh niên cơ quan Thành Đoàn qua các phong trào hành động như triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đến từng đơn vị; đổi mới hình thức giáo dục chủ nghĩ Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tăng cường giáo dục đạo đức – lối sống cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm thực hiện các hình thức giáo dục pháp luật. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên mưu sinh lập nghiệp”; thực hiện hiệu quả công trình thanh niên tại cấp Đoàn Cơ quan<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>và cấp Chi Đoàn, đầu tư nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đoàn, tổ chức xây dựng Đoàn. Phấn đấu trong nhiệm kì mới sẽ phát triển 50 đoàn viên mới, giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú và tổ chức được 2 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ cơ quan Thành Đoàn”.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"> Trước đó, đông đảo các đại biểu đã chia thành các tổ thảo luận và trình bày tham luận, đóng góp ý kiến cho Đại hội, đồng thời tiến hành tổng kết Đại hội Đoàn nhiệm kì XIV (2007 – 2010) và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kì XIV. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <strong>THIÊN THANH - ảnh: T.M</strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;