Hội Sinh viên

Hội Sinh viên

Ngày 8/1/2011, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức Ngày hội Sinh viên 5 tốt TP.HCM lần I năm 2011, lần đầu tiên tuyên dương 54 điển hình Sinh viên 5 tốt cấp thành. Nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại quá trình 10 năm thực hiện cuộc vận động Sinh viên 5 tốt.

Ngày 8/1/2011, lần đầu tiên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức tuyên dương 54 điển hình Sinh viên 5 tốt cấp thành, những điển hình xuất sắc nhất trong số 1.819 gương Sinh viên 5 tốt được tuyên dương cấp trường.

Vào ngày 8/1/2011, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM sẽ tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” TP.HCM lần I năm 2011, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2011).

Chiều 21/12, Hội Sinh viên Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 12 tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ xây dựng 10 khu phố văn hóa trên địa bàn Quận.

Sáng 4-12, ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương, trao bằng khen công nhận “SV 5 tốt” năm 2010 cho 121 bạn trẻ tại các trường đại học thuộc ĐHQG TP.HCM.

Giải việt dã Sinh viên – Học sinh TP.HCM lần thứ VII năm 2010 do Hội Sinh viên trường ĐHDL Văn Lang tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Quân đội sẽ diễn ra vào ngày 5/12/2010

Tối 25/10, Hội Sinh viên các trường cụm 1 đã tổ chức “Diễn đàn Sinh viên thành phố góp ý Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tổ chức lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cho 40 cá nhân xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2009 – 2010 và chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu cho danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành năm 2010.

Từ ngày 17/9 đến ngày 19/9, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chuyến về nguồn tại Côn Đảo cho 3 đội và các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần IV – năm 2010. Và chúng tôi đã đến với Côn Đảo bằng ý nghĩa đó.

Agile Việt Nam
;